MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


29.06.2019 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)


Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden
Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)
 
(29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)