MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


15.06.2019 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148)


14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148)
 
(15 Haziran 2019 tarih ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)