MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


01.05.2019 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1015)


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan
Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1015)
 
(1 Mayıs 2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)